Lilith Convallis As Tsuyu Asui / Froppy, My Hero Academia